Spring til indhold
Luk

Kilder til modstandskampen


 

”Min bedstefar var medlem af modstandsbevægelsen i Odense – har I noget om ham?”

 

Historiens Hus får jævnligt forespørgsler fra personer, som ønsker oplysninger om en slægtnings aktiviteter i modstandsbevægelsen under besættelsen. Det er ofte meget sparsomt, hvad folk selv ved, for i mange familier har besættelsesårene været omgærdet af tavshed. Efter befrielsen i maj 1945 handlede det for mange modstandsfolk om at komme videre: Ubehagelige episoder fra besættelsen skulle glemmes, og derfor fik familiemedlemmerne sjældent noget konkret at vide.

 

Nu er den generation, som var aktive i modstandsbevægelsen under besættelsen, stort set uddød. Efterkommerne kan dermed ikke gå direkte til ”kilden”. Muligheden for at få noget at vide om farens eller bedstefarens rolle i modstandsbevægelsen synes at være forsvundet.

 

Medlemmer af Tonny-grupperne, maj 1945

Medlemmer af Tonny-grupperne uden for Østre Skole, maj 1945. Tonny-grupperne blev oprettet ved årsskiftet 1944/45 og udførte "belastende" opgaver såsom sabotager og stikkerlikvideringer.

 

I Historiens Hus er der imidlertid mulighed for at finde oplysninger om slægtninge, som var aktive i modstandsbevægelsen. Hvis vedkommende var tilknyttet den militære gren af modstandsbevægelsen i Odense, er der gode chancer for at finde ham i styrkelisterne i Byledelsens arkiv for afsnit Odense.

 

I begyndelsen af 1944 blev der etableret en militær ledelse for de mange små civile modstandsgrupper i Danmark. Landet blev inddelt i seks regioner (senere syv), hvor Fyn blev til Region 4. Regionen blev inddelt i en række afsnit, hvor afsnit Odense var klart det største. Ved befrielsen var afsnit Odense på ca. 2.000 mand, mens hele regionen var på 4.600 mand.

 

Byledelsens arkiv består blandt andet af kartotekskort over modstandsstyrkernes medlemmer for afsnit Odense. Kartotekskortene rummer oplysninger om pågældendes placering i organisationen (kompagni, deling og gruppe), tidspunkt for indtræden i modstandsbevægelsen, alder, forsørgerstatus, adresse og erhverv.

 

Hovedparten af materialet i Byledelsens arkiv blev skabt i tiden efter den 5. maj 1945 og giver oplysninger om især organisatoriske forhold. Man kan dog også finde enkelte aktionsrapporter for tiden under besættelsen.

 

Hvis man leder efter en person, som var tilsluttet et af Region 4’s øvrige afsnit, vil det være muligt at finde ham i Fynsledelsens arkiv. Her er der styrkelister for de øvrige afsnit i Region 4: Svendborg, Assens, Faaborg, Middelfart, Bogense, Kerteminde og Nyborg.

 

Flemming Pedersen

Flemming Pedersen, f. 1921, kom via en idrætsforening ind i modstandsbevægelsen. Han var med i en såkaldt "ventegruppe", som skulle støtte de allierede, såfremt det kom til kamp på dansk grund. Han deltog også i enkelte våbenmodtagelser. 

 

I Fynsledelsens arkiv kan man også finde andet materiale, f.eks. vedr. arrestationerne og interneringerne af tyskerhjælpere efter befrielsen, materiale om tyske flygtninge og flygtningelejre, tabslister, sabotagelister, materiale vedr. stikkere og stikkerlikvideringer m.m.

 

Den odenseanske modstandsbevægelses historie kan også studeres via illegale blade og en række privatarkiver. Mange af privatarkiverne er indleveret af personer, som havde tilknytning til den kommunistiske gren af modstandsbevægelsen.

 

I juli 1942 udkom det første nummer af det kommunistiske, illegale blad Trods Alt første gang. Trods Alt var det vigtigste illegale blad i Odense. Indtil befrielsen udkom det en gang måneden – i strejkedagene i august 1943 blev der dog dagligt udsendt flyveblade. Bladet har mange notitser med lokalt indhold, hvor der blandt andet advares mod stikkere, tyskerpiger og værnemagere – ofte meget barsk tone.

 

Af andre illegale blade, som forefindes i her på stedet, kan nævnes: Frit Danmark, Studenternes Efterretningstjeneste, Land og Folk, De Frie Danske, Folk og Frihed, Nyhedstjenesten og Frit Nyt.

 

Af andre interessante privatarkiver med relation til den kommunistiske gren af modstandsbevægelsen kan nævnes: Hans Peter Poulsens privatarkiv (især perioden 1942-43), Kristian Hansens privatarkiv og Alfred Lundes privatarkiv.

 

For samtlige ovennævnte arkiver gælder det, at der skal søges tilladelse om at få adgang til dem.

 

 

/upload/stadsarkivet/om odense/brdny_laesmere.jpg

Andreas Skov: Fyn i krig. Modstandskampen 1940-45

 

Claus Øgendahl: Odense under den tyske besættelse 1940-45

 

Frank Bøgh: Peter-gruppen - tysk terror i Danmark

 

Hans Kirchhoff: Augustoprøret 1943, Bind 1-3 

Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera

 

Læs de fynske illegale blade på mikrofilm på Historiens Hus' læsesal