Spring til indhold
Luk

Odensedatabasen

 Værtshusscene fra 1700-tallet   Søg i databasen

Værtshusscene i 1700-tallet. Den
odenseanske maler Christian Peter
Getreuers svendetegning fra 1728.
V. Sylvest Frederiksen foto
(Landsarkivet for Fyn).

 

I 1983 udkom "Odense bys historie" Bind 4, "Næring og bystyre", fra Odense Universitetsforlag. Bindet var skrevet af professor Hans Chr. Johansen fra Odense Universitet. Til udarbejdelsen af dette bind var i udstrakt grad benyttet en database, Odensedatabasen, der indeholdt oplysninger fra mange forskellige kilder om odenseanerne i 1700-tallet.

 

På computerfronten er der foregået meget siden 1983, og i 2001 begyndte arbejdet på Stadsarkivet med at bringe denne meget interessante database på en nutidig form. Med hjælp fra Hans Chr. Johansen, Dansk Data Arkiv og Simplex IT har basen fået den tilgængelige form, som kan ses og benyttes her på nettet. Der er stadig mange fejl, især hidrørende fra besværlighederne ved at identificere alle personer éntydigt efter 250 år, men databasen er særdeles anvendelig og i skrivende stund et enestående projekt i Norden.

 

Brug af databasen

 

Ved søgning på et navn fås alle registrerede kildeopslag på det pågældende navn. Ved klik på et af disse navne fås alle oplysninger, ordnet kronologisk, om denne person. En nærmere forklaring af de enkelte begivenhedstyper i personens liv kan findes ved at klikke på "Hjælp". Personopslaget indeholder samtidig links til eventuelle personer, der via begivenhederne er relateret til denne person - f.eks. en ægtefælle, døbte børn osv.

 

Hver af begivenhederne i en persons liv repræsenterer et opslag i en kilde. Det kan være i en kirkebog, en skatteprotokol eller andet. Ved klik på begivenheden fås oplysninger om indholdet i denne kilde i oversigtlig form.

 

Hver person har et såkaldt "personnummer" (ikke at forveksle med vore dages CPR-numre). Hvert personnummer er unikt, og med et personnummer kan man altid via "Avanceret søgning" genfinde en specifik person. Så det kan tilrådes at skrive personnummeret ned på personer, der har særlig interesse.

 

Databasen er stadig i en afprøvningsfase. Kommentarer er velkomne på adressen odensedatabasen@odense.dk, inklusive indberetninger af fejl. Det er dog ikke muligt at få vejledning i brugen eller indholdet af basen herfra. I stedet kan "Hjælp"-funktionen i databasen bruges, foruden hjælpen på disse sider.